Sběr dat pro mzdovou studii 2020 za Českou republiku


Těšíme se na Vaši objednávku!

Označte, prosím, žádané studie, stejně jako odpovídající jazykovou verzi a vyplňte Vaše kontaktní údaje. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.


Studie odměňování Česká republika 2020

Účastník průzkumu 5 000kč 200€
Neúčastník průzkumu 10 000kč 400€
v češtině v angličtině v němčině

Při objenání více jazykových verzí zaplatíte cenu jedné jazykové verze +35%.


Mzdové náklady a systém benefitů jsou rozhodujícími faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost a investiční možnosti každé společnosti. Kienbaum pozorně sleduje již více než 19 let vývoj personálních nákladů v České republice. Studie k odměňování 2020 vychází v tomto roce již ve svém devatenáctém vydání.

Studie1

    Studie odměňování v České republice 2020

  • Vydání v českém, německém i anglickém jazyce.
  • Studie nabízí více než 80 zkoumaných pozic a pokrývá tak nejdůležitější pozice na úrovních jak vedoucích pracovníků, tak odborníků převážně z oblasti výroby, logistiky a maloobchodu.

Upozornění: Materiál obsažený v této publikaci je důvěrný a je určen výhradně pro příjemce. Předávání studie dalším osobám nebo její využití pro třetí osoby (např. v rámci poradenských projektů) – ani po částech – není dovoleno. Rozšířené užívací právo umožňuje třetím osobám pracovat se studií, pokud je to v souvislosti s pracemi určenými pro příjemce. Rozšířené užívání opravňuje použít údaje ze studie (např. v rámci poradenských projektů) pro třetí osoby. Pokud máte zájem o rozšířené užívací právo, obraťte se, prosím, na nás. Ceny zde uvedené se vztahují na jednoduché užívací právo.Pro Vaše případné dotazy jsme Vám rádi k dispozici:

Kienbaum Management Consultants
Lazarská 5
110 00 Praha 1
Tel.: +420 723 993 678
E-mail: ondrej.rutkovsky@kienbaum.com

Zde naleznete další informace: http://verguetungsportal.kienbaum.com